spsusz

Biuleryn Informacji Publicznej - Szkoła podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu - Rejestry, ewidencje, archiwa

 • Rejestry, ewidencje, archiwa

  Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów

  1. Rejestr pracowników
  2. Ewidencja akt osobowych
  3. Księga ewidencji dzieci
  4. Księga uczniów
  5. Księga absolwentów
  6. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych
  7. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
  8. Rejestr zarządzeń wewnętrznych
  9. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
  10. Księga inwentarzowa
  11. Księga zastępstw
  12. Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczycieli
  13. Rejestr wydanych kart rowerowych
  14. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
  15. Rejestr delegacji
  16. Dziennik korespondencyjny
  Więcej