spsusz

Biuleryn Informacji Publicznej - Szkoła podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu - Struktura własnościowa i majątek

 • Struktura własnościowa i majątek

   

   

  Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna gminy i miasta Susz.

  Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem gminy i miasta Susz.

  Szkoła dysponuje powierzoną w administrowanie nieruchomością składającą się z:

  budynku nr 1- pow. użytkowa 2519,5 m2, kubatura 12474 m3
  budynku nr 2 – pow. użytkowa 1224,3 m2, kubatura 5865 m3,
  sali gimnastycznej– pow.użytkowa 575 m2, kubatura 2866,8m3,
  budynku gospodarczego i garażu-warsztatu, która jest  własnością komunalną gminy i miasta Susz.
  Więcej