spsusz

Biuleryn Informacji Publicznej - Szkoła podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu - Władze szkoły

Władze szkoły

 

Dyrektor szkoły Włodzimierz Paliński

Z-ca dyrektora Anna Czerwińska-Kopcińska

Z-ca dyrektora Mariusz Michałowski