Władze szkoły

 

Dyrektor szkoły Włodzimierz Paliński

Z-ca dyrektora Anna Czerwińska-Kopcińska

Z-ca dyrektora Mariusz Michałowski