Władze szkoły

 

Dyrektor szkoły Jolanta Gierynowicz

Z-ca dyrektora Barbara Gredecka

Z-ca dyrektora Anna Czerwińska-Kopcińska

Z-ca dyrektora Włodzimierz Paliński