spsusz

Biuleryn Informacji Publicznej - Szkoła podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu - Zasady funkcjonowania szkoły

Zasady funkcjonowania szkoły

 

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut. Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00 kończą o godz.1415, tylko w piątek o godz. 1320.
 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 700-1500


Do sekretariatu można się zwracać w następujących sprawach:
- zapisy dzieci do szkoły
- przeniesienie do innej szkoły
- sprawy związane z ubezpieczeniem dzieci
- wydawanie duplikatów świadectw
- wystawianie legitymacji szkolnych
- wystawianie zaświadczeń o nauce
- sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów,
-  korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową,
-  sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw,
 - sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z  Kodeksem postępowania administracyjnego.

 

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w godzinach pracy placówki .